Wykonawstwo

Świadczymy usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji. Działamy kompleksowo podejmując się prac z zakresu instalacji sanitarnych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Wykonujemy również instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montujemy systemy sygnalizacji pożarowej (wykrywania tlenku węgla) i oddymiania. Ponad to zajmujemy się pracami montażowymi zewnętrznych sieci kablowych, domofonów oraz instalujemy stacje transformatorowe. Prace instalacyjne wykonujemy w obiektach różnego typu – halach widowiskowo-sportowych, budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

Branża ogólnobudowlana

W branży ogólnobudowlanej wykonujemy budynki mieszkalne i użyteczności publicznej w technologii tradycyjnej, prefabrykowanej, monolitycznej, konstrukcji stalowych oraz mieszanej.

Branża sanitarna

W branży sanitarnej wykonujemy:

 • wewnętrzne instalacje wodno kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i gazu;
 • instalacje chłodu i ciepła technologicznego;
 • zewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe;
 • węzły cieplne, kotłownie gazowe i olejowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków;
 • wentylację mechaniczną i klimatyzację;
 • automatykę wentylacji i klimatyzacji.


Branża elektryczna

W branży elektrycznej wykonujemy:

 • wewnętrzne instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych;
 • oświetlenie terenu;
 • zewnętrzne sieci kablowe NN i SN;
 • stacje transformatorowe;
 • prefabrykacja rozdzielni NN;
 • systemy okablowania strukturalnego;
 • systemy sygnalizacji pożarowej i oddymiania;
 • systemy wykrywania tlenku węgla;
 • systemy sygnalizacji włamania oraz kontroli dostępu;
 • systemy instalacji domofonowej i telefonicznej.